Ferhalen fan Fryslân


Zoek een verhaalTresoar

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.

kop Ferhalen fan Fryslân

Verhalen van Friesland

Deze site is bedoeld voor historische verhalen die op één of andere manier betrekking hebben op Friesland of in Friesland gebeurd zijn. Het kunnen volksverhalen zijn waarvan de echtheid niet aantoonbaar is, maar ook verhalen die waar gebeurd zijn. Dat kan variëren van verhalen uit de Middeleeuwen tot verhalen uit de eigen tijd.

Wij dagen u uit om op deze site een verhaal te plaatsen over een historische gebeurtenis uit uw eigen omgeving. Het is de bedoeling dat van uw vertelling een filmpje of foto wordt gemaakt dat nadien op deze site wordt geplaatst. Tevens wordt van u gevraagd om een formulier met aanvullende informatie over de vertelling mee te sturen.

Plaatsing:
Zie voor informatie hoe u film of foto op de site kunt plaatsen het instructiefilmpje hiernaast en het invulformulier onder doe mee!. Uw inzending wordt na goedkeuring geplaatst op de site.